Zorgkoppeling

een passende en duurzame oplossing

Multi Expertise en Innovatie (MEI)

Soms heb je als organisatie te maken met een cliënt met een zeer complexe zorgvraag. Zodanig complex dat dit niet alleen veel druk oplevert bij de betreffende cliënt zelf, maar ook bij medecliënten, medewerkers en andere betrokkenen. 

Dit is waar Zorgkoppeling het MEI-team in het leven heeft geroepen; multi-expertise en innovatie. Vanuit dit team wordt er gekeken naar de zorgvraag van de cliënt, bijvoorbeeld op psychiatrisch-, verstandelijke capaciteit en/of verpleegkundig gebied. 

Ook wordt er vanuit het MEI-team gekeken vanuit het perspectief van de manager. Vandaag de dag is het immers minstens zo belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het effectief besteden van middelen. Het streven van het team is dan ook te komen tot een passende en duurzame oplossing waarin alle betrokkenen zo optimaal mogelijk kunnen genieten van het leven.